java.lang.RuntimeException: In AdvSearch.jsp, a call to getResultDocs() returned: ------ Cannot specify nonexistent or VDK-internal fields in sortSpec. (-1711) at com.verity.k2.K2InputStream.readErrorCodeAndCheck(Unknown Source) at com.verity.k2.K2Search.(Unknown Source) at com.verity.search.ProcessSearch.processNormal(Unknown Source) at com.verity.search.ProcessK2Operation.submit(Unknown Source) at com.verity.search.VSearch.getPSearch(Unknown Source) at com.verity.search.VSearch.getResult(Unknown Source) at org.apache.jsp.FSearch3_jsp.getSearchResultsFoto(FSearch3_jsp.java:679) at org.apache.jsp.FSearch3_jsp._jspService(FSearch3_jsp.java:1572) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:92) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:810) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:162) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:240) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:187) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:810) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:199) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:145) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:210) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:596) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:433) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.invoke(ContainerBase.java:955) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:139) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:596) at org.apache.catalina.valves.CertificatesValve.invoke(CertificatesValve.java:198) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:594) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:433) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.invoke(ContainerBase.java:955) at org.apache.catalina.core.StandardContext.invoke(StandardContext.java:2460) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:133) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:596) at org.apache.catalina.valves.ErrorDispatcherValve.invoke(ErrorDispatcherValve.java:119) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:594) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:117) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:594) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:545) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:594) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:433) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.invoke(ContainerBase.java:955) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:127) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:596) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:433) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.invoke(ContainerBase.java:955) at org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:157) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:874) at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:665) at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:528) at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:81) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:689) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) ------ K2Errcode: Cannot specify nonexistent or VDK-internal fields in sortSpec. (-1711):-1711

Klientska zóna TASR
Zvolená kategória: >  Abecedný zoznam           
Dátum: Aktuality Archív Dátum vytvorenia(napr. 1.4.2005-5.2.2006):
Text:      Len TASR fotky
Operátory: AND | OR | ACCRUE | NOT | NEAR| IN Výsledok zotriediť:
Výsledky pre otázku: "(turistický štvorček)"
Prístupovým právam konta "" a zadanej otázke nevyhovuje žiaden dokument!