Svet

Exekutíva EÚ chce ukončiť rokovania o smernici o copyrighte do konca roka 2018
Dátum: 12.09.2018 17:17 Autor: NOVA Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Exekutíva EÚ chce ukončiť rokovania o smernici o copyrighte do konca roka 2018


      Štrasburg 12. septembra (TASR) - Smernica EÚ o reforme digitálneho autorského práva, známa aj ako smernica o copyrighte, sa v stredu vďaka poslancom Európskeho parlamentu (EP) posunula do úrovne medziinštitucionálnych rokovaní.
      V praxi to znamená, že vyjednávači EP budú v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch o nej rokovať s vyjednávacím tímom Rady EÚ, pričom sa budú snažiť čo najviac zosúladiť svoje postoje. Európska komisia, ktorá tento legislatívny návrh predstavila v roku 2016, už oznámila, že je pripravená na spoluprácu s oboma stranami s cieľom schváliť smernicu už do konca tohto roku, určite však ešte počas mandátu súčasnej exekutívy EÚ.
      Text smernice, na ktorom sa v prvom čítaní zhodli europoslanci, obsahuje záruky chrániace malé podniky a slobodu prejavu. Cieľom desiatok pozmeňujúcich návrhov k pôvodnému textu Európskej komisie bolo zaistiť podiel na zisku pre umelcov (hudobníkov, interpretov a scenáristov), ale aj vydavateľov a novinárov za ich prácu, ktorú využívajú internetové platformy ako YouTube, Facebook či Google News.
      Spravodajca Axel Voss v tejto súvislosti poznamenal, že europoslancom sa podarilo odolať silnému lobovaniu internetových gigantov a v pléne sa našla potrebná väčšina, ktorá sa postavila za potrebu chrániť princíp spravodlivých tantiém pre autorov. Zároveň upozornil, že v dôsledku mnohých námietok a obáv v súvislosti s inováciami boli zo smernice vyňaté malé internetové platformy a mikroplatformy a agregátory správ.
      "Som presvedčený, že keď sa usadí prach, internet bude rovnako slobodný ako je dnes, autori a novinári budú mať spravodlivejšiu odmenu z príjmov, ktoré generuje ich práca, a my sa budeme čudovať, o čom bol celý ten rozruch," konštatoval Voss.
      Parlamentom schválený text sprísnil pôvodný návrh EK a prenáša zodpovednosť za porušovanie autorských práv na on-line platformy a agregátory správ. Toto pravidlo by sa malo vzťahovať aj na úryvky a časti diel, ktoré boli prevzaté z novinových článkov. V praxi to znamená, že tieto platformy budú musieť za nimi sprístupňovaný a ponúkaný materiál zaplatiť držiteľom autorských práv.
      Parlament v tejto súvislosti požaduje, aby aj novinári, nie iba vydavatelia, mali nárok na podiel zo zisku za využívanie ich diel.
      Súčasťou textu schváleného poslancami sú aj ustanovenia, ktoré by mali zaistiť, že uplatňovanie autorského práva EÚ v on-line prostredí nepovedie k nespravodlivému obmedzeniu slobodu prejavu, ktorý v súčasnosti do značnej miery definuje internet. Parlament preto presadzuje, aby sa na šírenie jednoduchých hypertextových odkazov, ktoré sú doplnené "samostatnými slovami", nevzťahovali ustanovenia chrániace autorské práva.
      Kroky on-line platforiem zamerané na kontrolu súladu nahratého obsahu s autorským právom nesmú viesť k zneprístupneniu diel, ktorými sa žiadne práva neporušujú. Internetové platformy budú tiež zodpovedné za zavedenie systému rýchlej nápravy - prevádzkovaného jej personálom, nie počítačovým algoritmom -, ktorý dokáže na základe sťažností reagovať na prípadné neoprávnené odstránenie obsahu.
      Europoslanci sa zhodli na tom, že udelia výnimku pre Wikipédiu a softvérové platformy s otvoreným zdrojovým kódom. Znamená to, že nekomerčné nahrávanie obsahu do internetových encyklopédií, akou je napríklad Wikipédia, alebo platformy na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, napríklad GitHub, budú oslobodené od povinnosti dodržiavať ustanovenia smernice o copyrighte.
      Postoj EP poteší autorov a interpretov, ktorí by podľa schváleného textu mali mať posilnené vyjednávacie práva a možnosť nárokovať si dodatočnú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka. Text schválený EP zároveň umožňuje autorom a interpretom zrušiť práva na ich dielo alebo ukončiť exkluzivitu vyplývajúcu z licenčnej zmluvy, pokiaľ zmluvná strana dané dielo nevyužíva.

      (spravodajca TASR Jaromír Novak) hy

Kľúčové slová: EÚ-EP-smernica-copyright-2-rokovania-vývoj
Source: 20180912TBB00211