Slovensko

OZNÁMENIE: K akcelerácii podpory regionálneho rozvoja...
Dátum: 12.09.2018 15:49 Autor: AUDD Priorita: 5 Kategória: Politické udalosti - pol

OZNÁMENIE: K akcelerácii podpory regionálneho rozvoja...


      OZNÁMENIE: K akcelerácii podpory regionálneho rozvoja prispievajú stretnutia priamo v regiónoch


      Bratislava 12. septembra (TASR) - Po stretnutiach v najmenej rozvinutých okresoch Poltár (6. septembra 2018) a Kežmarok (7. septembra 2018) sa zajtra, štvrtok 13. septembra 2018 zamestnanci sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR stretnú so zástupcami najmenej rozvinutého okresu Sobrance, aby rokovali o všetkých aspektoch tohtoročného čerpania regionálneho príspevku s cieľom toto čerpanie urýchliť, pretože oprávnené obdobie použitia finančných prostriedkov alokovaných uzneseniami vlády v roku 2016 sa končí 31. decembra 2018.       Stretnutia sú zamerané aj na ozrejmenie postupov predkladania a posudzovania žiadostí o regionálny príspevok na roky 2018 a 2019. Žiadatelia tak majú možnosť komunikovať svoje projektové zámery priamo so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja. Pracovného stretnutia sa zúčastnili členovia výboru, starostovia obcí, miestni podnikatelia, zástupcovia centier podpory a iné dôležité subjekty územnej spolupráce.      Zástupcovia sekcie pripomenuli aktérom regionálneho rozvoja priamo v okresoch, že na stránke www.nro.gov.sk v sekcii Kontakty sú zverejnené aj mená kontaktných osôb pre ten ktorý najmenej rozvinutý okres, ktoré sú pripravené im pomôcť v prípade problémov, nejasností či postupov pri podávaní žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku.


      TASR o tom dnes informoval Tlačový odbor Úradu vlády SR.


      Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.      zub

Kľúčové slová: SR-Oznámenie-Úrad-vlády-stretnutie-VZ385
Source: 20180912TBA02322