Slovensko

Vyjadrenie: Zištné zabíjanie tigrov ako v Čechách u nás hroziť nebude...
Dátum: 12.09.2018 09:34 Autor: AUDD Priorita: 4 Kategória: Životné prostredie - env

Vyjadrenie: Zištné zabíjanie tigrov ako v Čechách u nás hroziť nebude...


Zištné zabíjanie tigrov ako v Čechách u nás hroziť nebude. Poslanci podporili zmeny v chove vzácnych živočíchov

      Prípad z Čiech, kde mali prevádzkovatelia zooparku zabíjať tigre pre preparáty, ktorým pripisuje čínska medicína liečivé schopnosti, by sa na Slovensku stať nemal. Pomôže tomu novela zákona CITES o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
      Od 1. januára 2019 nastane viacero zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia ohrozených druhov živočíchov. V prvom čítaní tak rozhodlo 117 poslancov parlamentu zo 137 prítomných.
      Novela zákona CITES zavádza opatrenia, ktoré majú zabezpečiť adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich vybrané druhy mačkovitých šeliem v zajatí – najmä levov a tigrov. A to najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s cieľom zabrániť nezákonnému obchodu s nimi.
      „Vďaka tomuto opatreniu by u nás nemala nastať situácia, aká sa stala nedávno v susednej Českej republike, kde prevádzkovatelia zooparku vyrábali zo zabitých tigrov produkty, ktoré sa využívajú v tradičnej ázijskej medicíne,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.
      Držitelia takýchto živočíchov budú musieť viesť evidenciu, zasielať ju ministerstvu a pri odovzdaní uhynutého živočícha do kafilérie bude vykonávať dohľad Štátna ochrana prírody SR.
      Novela predstavuje i zníženie administratívnej záťaže, keďže ruší napríklad vykonávanie dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov (rôznych druhov dravcov, sov, papagájov či vybraných druhov suchozemských korytnačiek) prostredníctvom okresných úradov.
      Zmena spočíva v tom, že držiteľ živočícha, ktorého je povinný nezameniteľne označiť, už nebude musieť k tomuto úkonu prizývať zamestnanca okresného úradu. Novela zákona CITES tiež ruší povinnosť vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C, teda rôznych druhov živých plazov, vtákov a cicavcov.
      Novela v neposlednom rade zjednodušuje i nakladanie s hendikepovanými chránenými živočíchmi, ktoré môžu byť po určitom čase vypustené do voľnej prírody. Taktiež rieši aj problém správy trvale hendikepovaných chránených živočíchov, kde je možnosť ich využitia na prírodno-ochranné alebo výchovno-vzdelávacie účely.
      TASR informoval Slavomír Held z odboru komunikácie MŽP.

      Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

      lum

Kľúčové slová: SR-CITES-novela-tigre-Česko-VZ385
Source: 20180912TBA00810