Slovensko

VEDA: Začala sa medzinárodná vedecká konferencia o gridovom počítaní
Dátum: 08.11.2010 17:07 Autor: CUPA Priorita: 4 Kategória: Veda a výskum - ved

VEDA: Začala sa medzinárodná vedecká konferencia o gridovom počítaní


      Bratislava 8. novembra (TASR) - Medzinárodná vedecká konferencia na tému Gridové počítanie pre riešenie komplexných problémov začala sa dnes popoludní na pôde Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied (ÚI SAV) v Bratislave.
      Trojdňovú konferenciu (8.-10. novembra) usporiadal ÚI SAV v spolupráci s medzinárodným konzorciom Európska gridová iniciatíva (EGI). Zúčastňujú sa na nej odborníci na vysokovýkonné počítanie z celého Slovenska a prednášať budú aj špičkoví odborníci zo zahraničia - z Poľska, Česka, Maďarska, Švédska, Nemecka a iných krajín. Účastníci konferencie budú hovoriť o budovaní a využívaní národných gridových infraštruktúr v krajinách EÚ a tiež o ich prepojení a spolupráci v rámci Európskej gridovej infraštruktúry, o medzinárodných projektoch v rámci Európy a dosiahnutých výsledkoch.
      Grid je považovaný za ďalšiu evolučnú fázu vo vývoji distribuovaného počítania. Zatiaľ čo internetové a webové technológie umožňujú prístup k distribuovaným informáciám, gridové technológie umožňujú prístup k výpočtovým a pamäťovým prostriedkom priestorovo distribuovaným po celom svete. Na grid možno pozerať ako na globálnu sieť počítačov, reprezentujúcich jedno obrovské výpočtové prostredie.
      Aplikácie gridovej infraštruktúry sa v súčasnosti týkajú oblasti fyziky vysokých energií, biologických a medicínskych vied, vied o Zemi, astrofyziky a výpočtovej chémie.
      Ústav informatiky SAV je zapojený do tvorby národných gridových iniciatív EÚ a má poverenie od ministra školstva SR (z februára 2007) koordinovať vznik Slovenskej gridovej iniciatívy za účelom jej integrovania s národnými gridovými iniciatívami, ktorých cieľom je budovanie elektronickej vedy v krajinách Európskej únie. ÚI SAV je spoluriešiteľom projektu SIVVP (Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie), financovaného zo štrukturálnych fondov, ktorého sa zúčastňujú slovenské univerzity a výskumné inštitúcie zo SAV. V súčasnosti je do gridovej infraštruktúry EÚ zapojených päť sídiel zo Slovenska.
      ÚI SAV má viacročné skúsenosti v oblasti gridového počítania. Medzi najvýznamnejšie výsledky ústavu v oblasti gridov patria: Predpovedanie povodní na základe meteorologickej, hydrologickej a hydraulickej simulácie, ďalej niekoľko projektov gridového počítania so zameraním na rozvoj infraštruktúry, ako aj na rozvoj nových metód  a algoritmov pre znalostný manažment v prostredí gridov.
      ÚI SAV sa nedávno podieľal aj na rýchlom vyhľadaní zlúčenín schopných blokovať činnosť jedného z enzýmov na povrchu chrípkového vírusu vtáčej chrípky H5N1. Laboratóriá v Ázii a v Európe totiž analyzovali až 300.000 možných zložiek liekov proti tomuto vírusu pomocou gridových technológií umožňujúcich vysokovýkonné počítanie, ktorými sa zaoberá aj ÚI SAV. Na analýzu možného lieku proti vtáčej chrípke sa takto mohlo za štyri týždne použiť 2000 počítačov, čo predstavuje 100 rokov práce na jednom počítači.
      Informácie TASR poskytla Jolana Sebestyénová z ÚI SAV a riaditeľ ústavu Ladislav Hluchý.


      ch edKľúčové slová: SR-SAV-EÚ-informatika-konferencia-otvorenie
Source: 20101108TBB00451